Δείγμα δουλειάς

Cutting Services

Gears, or cogwheels, are one of the most basic ways of transmission in a mechanism. Depending on the application, the dimensions and the orientation of the cooperating gears, various types of gears have been developed in order to optimize their transmission, but also their lifespan.

Δείγμα δουλειάς
Δείγμα δουλειάς